About.History.vn

Giới thiệu về History.vnHistory.vn là nơi chép tiểu sử của các thành viên và tổ chức tại Vườn ươm Khaitri.net 

Chỉ các thành viên từ cấp Thủy Thủ Khai Trí trở lên mới có tài khoản tại History.vn để có thể review lên tiểu sử của những thành viên khác. 

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về HoiKhaitri.net hoặc liên hệ info.Khaitri.net